Lundon, 6 januaro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 4: 12-17.23-25.

Kiam Jesuo aŭdis, ke Johano estis arestita, li retiriĝis en Galileon. Li foriris el Nazaret kaj iris loĝi en Kapernaum apud la maro, en la regiono de Zebulun kaj Naftali, por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja: Lando Zebulun kaj lando Naftali, vojo al la maro, preter la Jordanio, Galileo de la nacianoj, la homoj, kiuj sidas en mallumo, vidis grandan lumon, sur tiuj, loĝantaj en lando, ombrita per morto-lumo, estiĝis. "De tiu tempo Jesuo komencis prediki kaj diri:" Pentu, ĉar la Regno de la ĉielo alproksimiĝis. "Li ĉirkaŭiris la tutan Galileon, instruante en iliaj sinagogoj, proklamante la evangelion de la regno kaj kuracante ĉiun malsanon kaj malsanon inter la homoj. Lia famo disvastiĝis al la tuta Sirio, kaj ili alportis al li ĉiuj, kiuj estis malsanaj kaj malsanigitaj de doloro, tiuj, posedantoj, lunatoj kaj paralizuloj, kaj li kuracis ilin, kaj sekvis lin grandaj homamasoj el Galileo, Dekapolis, Jerusalemo kaj Judujo, kaj de ekster Jordan.

Rimarkoj kaj preĝoj