Lundon, 6 julion 2020: Libro de Hosea 2: 16.17b-18.21-22.

Tiele diras la Eternulo: Mi allogos ŝin; Mi kondukos ŝin en la dezerton kaj parolos al ŝia koro. Ŝi respondos tie, kiel en la tagoj de sia juneco, kiam ŝi eliris el la lando Egipta. En tiu tago, diras la Eternulo, Ŝi nomos min "Mia edzo" kaj neniam plu "Mia baal." Mi spiros vin al mi por ĉiam: mi spronos vin en ĝusta kaj justeco, en amo kaj kompatemo; Mi pardonos vin fidele, kaj vi ekkonos la Eternulon.

Rimarkoj kaj preĝoj