Lundon, 6an de januaro 2020: Psalmoj 2: 7bc-8.10-12a.

Mi proklamos la dekreton de la Eternulo: La Eternulo diris al mi: "Vi estas mia Filo, hodiaŭ mi naskis vin." Mi proklamos la dekreton de la Eternulo. La Eternulo diris al mi: "Vi estas mia Filo, hodiaŭ mi naskis vin." "Petu de mi kaj mi donos al vi la naciojn kiel heredon kaj la finojn de la tero por via posedo. Kaj nun, ho reĝoj, atentu; gardu vin, regantoj de la tero. Servu la Eternulon kun timo, kaj ĝoju. antaŭ Li, kun tremo ĝoju, servu al la Eternulo kun timo kaj ĝoju antaŭ Li, kaj kun tremo ĝoju;

Rimarkoj kaj preĝoj