Lundon, 7 oktobron 2019: Libro de Jona 1: 1-16.2: 1.11.

Jen estas la vorto de la Eternulo, kiu venis al Jona, filo de Amittai: "Eliru al la granda urbo Nineve kaj prediku kontraŭ ĝi; ilia malpieco aperis antaŭ mi." Sed Jona pretis forkuri al Tarŝiŝ for de la Eternulo. Li malsupreniris al Jafo, trovis ŝipon irantan al Tarŝiŝ, pagis la tarifon kaj alveturis por veturi kun ili al Tarŝiŝ, for de la Eternulo. Tamen la Eternulo ekfluis perfortan venton sur la maron kaj en la furioza tempesto, kiu leviĝis la ŝipo, estis krevonta. Tiam la maristoj ektimis kaj ĉiu kriis al sia dio. Por lumigi la ŝipon por si mem, ili ĵetis sian ŝarĝon en la maron. Dume Jona malleviĝis en la tenilon de la ŝipo kaj kuŝis tie endorme. La kapitano aliris al li kaj diris: "Kion vi dormas? Leviĝu, voku vian Dion! Eble Dio atentos nin, por ke ni ne pereu." Tiam ili diris unu al la alia, "Venu, ni ĵetu multojn por ekscii pri kies konto ni renkontis ĉi tiun malfeliĉon." Ili do forpelis kaj tiel verkis Jonatan. "Diru al ni," ili diris, "kio estas via afero? De kie vi venas? Kio estas via lando kaj al kiuj vi apartenas?" "Mi estas hebreo," Jona respondis al ili; "Mi adoras la Eternulon, Dion de la ĉielo, kiu kreis la maron kaj la sekan teron." Nun la viroj estis kaptitaj de granda timo kaj diris al li: "Kiel vi povus fari tian!" – Ili sciis, ke li fuĝis de la Eternulo, ĉar li diris al ili .– "Kion ni faru kun vi?" ", ili demandis," ke la maro kvietiĝos por ni? " Ĉar la maro kreskis pli kaj pli turbula. Jona diris al ili: Kolektu min kaj ĵetu min en la maron, por ke ĝi kvietiĝu por vi; ĉar mi scias, ke estas pro mi ĉi tiu perforta ŝtormo. La viroj ankoraŭ kuraĝis reakiri la landon, sed ili ne povis, ĉar la maro fariĝis ĉiam pli turba. Tiam ili kriis al la Eternulo: "Ni petegas vin, ho Eternulo, ni ne pereu pro portado de la vivo de ĉi tiu viro; ne ŝarĝu nin per verŝado de senkulpa sango, ĉar vi, ho Eternulo, agis kiel vi konvenis." Kaj ili prenis Jonan kaj lin jxetis en la maron, kaj la kolero de la maro falis. Streĉitaj kun granda timo antaŭ la Eternulo, la viroj oferis kaj faris promesojn al li. Sed la Eternulo sendis grandan fiŝon, kiu englutis Jonatan; kaj li restis en la ventro de la fiŝo tri tagojn kaj tri noktojn. Tiam la Eternulo ordonis al la fiŝoj, ke ili krevigu Jonan sur la bordo.

Rimarkoj kaj preĝoj