Lundon, 7 oktobron 2019: Libro de Jona 2: 2.3.4.5.8.

El mia mizero mi vokis al la Eternulo, kaj Li respondis al mi; El la meza mondo mi kriis por helpo, kaj vi aŭdis mian voĉon. Vi ĵetis min en la profundon, en la koron de la maro, kaj la inundo min envolvis; Ĉiuj viaj rompistoj kaj viaj kalkuloj pasis super mi. Tiam mi diris: "Mi estas forpelita de vi! tamen mi denove rigardus Vian sanktan templon. ”Kiam mia animo senfortiĝis en mi, mi rememoris la Eternulon; Mia preĝo atingis vin en via sankta templo.

Rimarkoj kaj preĝoj