Lundon, 7 oktobron 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 10: 25-37.

Estis erudiciulo pri la leĝo, kiu staris por testi Jesuon kaj diris: "Majstro, kion mi devas fari por heredi eternan vivon?" Jesuo diris al li: "Kio estas skribita en la leĝo? Kiel vi legas ĝin?" Li diris responde: "Vi amas la Sinjoron, vian Dion, per via tuta koro, per via tuta estaĵo, per via tuta forto kaj per via tuta menso, kaj vian proksimulon kiel vi mem." Li respondis al li, "Vi respondis ĝuste; faru ĉi tion kaj vi vivos." Sed ĉar li deziris pravigi sin, li diris al Jesuo, "Kaj kiu estas mia najbaro?" Jesuo respondis: "Viro falis viktimo de rabistoj, kiam li malsupreniris de Jerusalemo al Jeriicho. Ili senvestigis lin kaj batis lin kaj foriris, lasante lin duon mortinta. Pastro iris laŭ tiu vojo, sed kiam li vidis lin, li preterpasis la kontraŭan flankon.Tamen levidoj venis sur la lokon, kaj vidinte lin, li preterpasis la kontraŭan flankon, sed samariano vojaĝanto, kiu venis sur lin, kompatis la rigardon. Li aliris la viktimon, verŝis oleon kaj vinon super liajn vundojn kaj bandaĝis ilin. Poste li levis lin sur sian propran beston, portis lin al gastejo kaj prizorgis lin. La sekvan tagon li elprenis du arĝentajn monerojn kaj donis ilin al la gastejo kun la instrukcio, Gardu lin. Se vi elspezas pli ol tion, kion mi donis al vi, mi repagos al vi mian revenon. Kiu el tiuj tri, laŭ vi, estis najbaro al la viktimo de la rabistoj? " Li respondis: Tiu, kiu traktis lin kompateme. Jesuo diris al li: Iru kaj faru same.

Rimarkoj kaj preĝoj