Lundon, 8 junion 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 5: 1-12.

Kiam Jesuo vidis la homamasojn, li supreniris la monton, kaj post kiam li sidiĝis, liaj disĉiploj venis al li. Li komencis instrui ilin, dirante: "Feliĉaj estas la malriĉuloj en spirito, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo. Feliĉaj estas tiuj, kiuj funebras, ĉar ili konsoliĝos. Feliĉaj estas la milduloj, ĉar ili heredos la landon. Feliĉaj estas tiuj, kiuj malsatas kaj soifas justecon, ĉar ili satiĝos. Feliĉaj estas la kompatemaj, ĉar al ili estos kompatita. Feliĉaj estas la puraj de koro, ĉar ili vidos Dion. Feliĉaj estas la pacifistoj, ĉar ili estos nomataj infanoj. Feliĉaj estas tiuj, kiuj estas persekutitaj pro justeco, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo. Feliĉaj estas vi, kiam ili insultas vin kaj persekutas vin kaj forpelas kontraŭ vi ĉion malbonan pro mi. Ĝoju kaj ĝoju, ĉar via rekompenco estos granda en la ĉielo. "

Rimarkoj kaj preĝoj