Lundon, 9 Marto 2020: Libro de Daniel 9: 4b-10.

«Sinjoro, granda kaj timinda Dio, vi, kiu observas vian kompateman interligon kun tiuj, kiuj amas vin kaj observas Viajn ordonojn! Ni pekis, malbonagis kaj faris malbonon; ni ribelis kaj foriris de Viaj ordonoj kaj Viaj leĝoj. Ni ne obeis al viaj sklavoj la profetojn, kiuj parolis en via nomo al niaj reĝoj, niaj princoj, niaj patroj, kaj la tuta popolo de la lando. Justeco, ho Sinjoro, estas de via flanko; ni estas hontigitaj eĉ hodiaŭ: la Judoj, la loĝantoj de Jerusalem, kaj ĉiuj Izraelidoj, proksime kaj malproksime, en ĉiuj landoj, en kiujn vi disigis ilin pro ilia perfido al vi. Ho Eternulo, ni hontas, kiel niaj reĝoj, niaj princoj kaj niaj patroj pro peki kontraŭ vi. Sed via, ho Sinjoro, nia Dio, estas kompato kaj pardono! Tamen ni ribelis kontraŭ vi kaj ne atentis Vian ordonon, ho Eternulo, nia Dio, vivi laŭ la leĝo, kiun Vi donis al ni per viaj sklavoj, la profetoj.

Rimarkoj kaj preĝoj