Lundon, 9 Marto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 6: 36-38.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Kompatema, same kiel via Patro estas kompatema. Ĉesu juĝi kaj vi ne estos juĝita. Ĉesu kondamni kaj vi ne estos kondamnita. Pardonu kaj vi estos pardonita. Donoj kaj donacoj estos donitaj al vi; bona mezuro, plenplena, skuita kaj superfluanta, estos verŝita en vian rondiron. Ĉar kontraŭ vi la mezuro, per kiu vi mezuras, estos mezurita al vi. "

Rimarkoj kaj preĝoj