Lundon, 9 septembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 6: 6-11.

En iu sabato Jesuo iris en la sinagogon kaj instruis, kaj estis viro tie, kies dekstra mano estis velkita. La skribistoj kaj la Fariseoj rigardis lin mallarĝe por vidi ĉu li resanigos la sabaton, por ke ili malkovru kialon por akuzi lin. Sed li konsciis iliajn intencojn kaj diris al la viro kun la velkita mano: "Venu kaj stariĝu antaŭ ni." Kaj li leviĝis kaj staris tie. Kaj Jesuo diris al ili: "Ĉu mi petas vin, ĉu estas permesate bonfari en sabato, prefere ol fari malbonon, savi vivon anstataŭ detrui ĝin?" Rigardante ĉirkaŭe ĉiujn, li tiam diris al li, "Etendu vian manon." Li faris tion kaj lia mano restariĝis. Sed ili koleriĝis kaj diskutis kune, kion ili eble faros al Jesuo.

Rimarkoj kaj preĝoj