Marde 10 decembron 2019: Psalmoj 96 (95): 1-2.3.10ac.11-12.13.

Kantu al la Eternulo novan kanton; kantu al la Eternulo, ĉiuj viaj landoj. Kantu al la Eternulo, benu Lian nomon; Anoncu lian savon tagon post tago. Rakontu pri Lia gloro inter la nacioj; inter ĉiuj popoloj, liaj mirindaj faroj. Diru inter la nacioj: La Eternulo estas reĝo. Li igis la mondon firme, ne moviĝi; li regas la homojn per egaleco. Ĝoju la ĉielo kaj ĝoju la tero; resonu la maron kaj tion, kio plenigas ĝin; Ĝoju la ĉielo kaj ĝoju la tero; Resonu la maro kaj tio, kio ĝin plenigas; ĝoju la ebenaĵoj kaj ĉio, kio estas en ili. Tiam ĉiuj arboj de la arbaro laŭdos la Eternulon. Venas la Eternulo, Li venas, por regi la teron. Li regos la mondon kun justeco kaj la popolojn per sia konstanteco.

Rimarkoj kaj preĝoj