Marde 10 marton 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 23: 1-12.

Jesuo parolis al la homamasoj kaj al siaj disĉiploj, dirante: "La skribistoj kaj la Fariseoj sidis sur la seĝo de Moseo. Tial, faru kaj observu ĉion, kion ili diros al vi, sed ne sekvu ilian ekzemplon. Ĉar ili predikas sed ili ne praktikas. Ili ligas pezajn ŝarĝojn (malfacile porteblajn) kaj kuŝas ilin sur la ŝultroj de homoj, sed ili ne levos fingron por movi ilin. Ĉiuj iliaj faroj estas videblaj. Ili plilarĝigas siajn filariojn kaj plilongigas sian kvastoj. Ili amas honorojn ĉe bankedoj, honorajn sidejojn en sinagogoj, salutojn en placoj, kaj saluton 'Rabeno.' Rilate al vi, vi ne nomiĝu "Rabeno." Vi havas nur unu instruiston, kaj vi ĉiuj estas fratoj, voku neniun sur la tero via patro; vi havas nur unu Patron en la ĉielo. Ne estu nomata "Majstro"; vi havas nur unu mastron, la Mesion. La plej granda el vi devas estu via sklavo. Kiu altigos sin, tiu estos humiligita, sed kiu humiligos sin, tiu estos altigita.

Rimarkoj kaj preĝoj