Marde, 10 septembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 6: 12-19.

Jesuo foriris sur la monton por preĝi, kaj li pasigis la nokton en preĝado al Dio. Kiam venis la tago, li alvokis siajn disĉiplojn, kaj el ili li elektis Dek du, kiujn li nomis ankaŭ apostoloj: Simon, kiun li nomis Petro, kaj lian fraton Andreo, Jakobo, Johano, Filipo, Bartolomé, Mateo, Tomaso, Jakobo la filo de Alfeo, Simon, kiu estis nomata Zaloto, kaj Judaso, filo de Jakobo, kaj Judas Iskariota, kiuj fariĝis perfidulo. Kaj li malsupreniris kun ili kaj staris sur larĝa planko. Granda homamaso de liaj disĉiploj kaj granda nombro da homoj el la tuta Judujo kaj Jerusalem kaj la marborda regiono de Tiro kaj Cidon venis por aŭdi lin kaj resaniĝi pri iliaj malsanoj; kaj eĉ tiuj, kiuj estis turmentitaj de malpuraj spiritoj, kuracis. Ĉiuj en la homamaso serĉis tuŝi lin ĉar potenco venis de li kaj resanigis ilin ĉiujn.

Rimarkoj kaj preĝoj