Marde, 11 februaron 2020: Psalmoj 84 (83): 3.4.5.10.11.

Mia animo sopiras kaj pinas por la kortoj de la Eternulo. Mia koro kaj mia karno krias pro la vivanta Dio. Eĉ la pasero trovas hejmon, kaj la hirundo nestas, en kiu ŝi metas sian infanon? Viaj altaroj, ho Eternulo Cebaot, mia reĝo kaj mia Dio! Feliĉaj estas tiuj, kiuj loĝas en via domo! Daŭre ili laŭdas vin. Ho Dio, vidu nian ŝildon, Kaj rigardu la vizaĝon de Via sanktoleito. Mi havis prefere unu tagon en viaj tribunaloj ol mil aliloke; Mi prefere kuŝis ĉe la sojlo de la domo de mia Dio ol loĝi en la tendoj de malvirtuloj.

Rimarkoj kaj preĝoj