Marde, 12 majo 2020: Agoj de la Apostoloj 14: 19-28.

En tiuj tagoj, kelkaj judoj el Antiochio kaj Ikonio alvenis kaj venkis super la homamasoj. Ili ŝtonigis Paŭlon kaj trenis lin el la urbo, supozante, ke li mortis. Sed kiam la disĉiploj kolektiĝis ĉirkaŭ li, li leviĝis kaj eniris en la urbon. En la sekva tago, li foriris kun Barnabas por Derbe. Post kiam ili proklamis la bonajn novaĵojn al tiu urbo kaj faris konsiderindan nombron de disĉiploj, ili revenis al Lystra kaj al Ikonio kaj al Antiochio. Ili fortigis la spiritojn de la disĉiploj kaj admonis ilin persisti en la fido, dirante: "Estas necese, ke ni suferu multajn malfacilaĵojn por eniri la regnon de Dio." Ili nomumis ilin presbiteroj en ĉiu preĝejo kaj, kun preĝo kaj fastado, ili rekomendis ilin al la Sinjoro, en kiu ili fidis. Poste ili vojaĝis tra Pisidia kaj atingis Pamfilion. Post la eldiro de la vorto ĉe Perga ili malsupreniris al Attalia. De tie ili ŝipveturis al Antiochia, kie ili estis rekomenditaj al la graco de Dio por la laboro, kiun ili nun plenumis. Kaj alveninte, ili kunvokis la eklezion kaj raportis, kion Dio faris kun ili kaj kiel li malfermis la pordojn de fido al la nacianoj. Tiam ili pasigis malmultan tempon kun la disĉiploj.

Rimarkoj kaj preĝoj