Marde, 12 majo 2020: Psalmoj 145 (144): 10-11.12-13ab.21.

Ĉiuj Viaj faroj danku Vin, ho Eternulo, kaj Viaj fideluloj benu vin. Kaj viaj fideluloj benu vin. Ili parolu pri la gloro de via Regno kaj parolu pri via potenco. Sciigante al homoj vian potencon kaj la gloran splendon de via Regno. La Eternulo estas fidela en ĉiuj Siaj vortoj kaj sankta en ĉiuj Siaj faroj. Ke mia buŝo parolu laudon de la Eternulo, kaj ĉiu karno benu Lian sanktan nomon por ĉiam kaj eterne.

Rimarkoj kaj preĝoj