Marde, 14 januaro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 1: 21b-28.

Jesuo venis al Kapernaum kun siaj sekvantoj, kaj sabate li eniris en la sinagogon kaj instruis. La homoj miris pri lia instruado, ĉar li instruis ilin kiel unu havantan aŭtoritaton kaj ne kiel la skribistojn. En ilia sinagogo estis viro kun malpura spirito; li kriis, "Kion vi faras kun ni, Jesuo Nazaret? Ĉu vi venis por detrui nin? Mi scias, kiu vi estas – la Sanktulo de Dio!" Jesuo admonis lin kaj diris: "Kvietiĝu! Eliru el li!" La malpura spirito konvulsis lin kaj kun forta krio eliris el li. Ĉiuj miris kaj demandis unu la alian: "Kio estas ĉi tio? Nova instruado kun aŭtoritato. Li ordonas eĉ la malpurajn spiritojn, kaj ili obeas lin." Lia famo disvastiĝis ĉie tra la tuta regiono de Galileo.

Rimarkoj kaj preĝoj