Marde, 14 julion 2020: Libro de Jesaja 7: 1-9.

En la tempo de Ahaaz, reĝo de Judujo, filo de Jotam, filo de Uzija, Rezin, reĝo de Aram, kaj Pekah, reĝo de Izrael, filo de Remalja, iris por ataki Jerusalemon, sed ili ne povis konkeri ĝin. Kiam aperis al la domo de David, ke Aram staris tendare en Efraim, la koro de la reĝo kaj la koro de la popolo ektremis, kiel la arboj de la arbaro tremas en la vento. Kaj la Eternulo diris al Jesaja: Iru renkonte al Ahaaz, vi kaj via filo, Ŝar-Jaŝub, ĉe la fino de la supro de la supra naĝejo, sur la ŝoseo de la plenplena kampo, kaj diru al li: Zorgu, ke vi restu trankvilaj. kaj ne timu; via kuraĝo ne falu antaŭ ĉi tiuj du stumpetoj de brulantaj markoj (la brila kolero de Rezin kaj de la Aramidoj, kaj de la filo de Remalja) pro la miskuraĉo, kiun Aram (Efraim kaj la filo de Remalja) intrigas kontraŭ vi, dirante: "Ni supreniru kaj disŝiru Judujon per ni, ni devigu nin per forto kaj nomumu la filon de Tabeel tie." Tiele diras la Eternulo: Ĉi tio ne staros, ne okazu! Damasko estas la ĉefurbo de Aramo, kaj Rezin la estro de Damasko; Samario estas la ĉefurbo de Efraim, kaj la filo de Remalja la estro de Samario. Sed post sesdek kvin jaroj, Efraim estos disbatita, ne plu kiel popolo. Krom se via fido ne estos firma, vi ne estos firma!

Rimarkoj kaj preĝoj