Marde, 17 decembron 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 1: 1-17.

La Libro de la genealogio de Jesuo Kristo, filo de David, filo de Abraham. Abraham naskigxis Isaak, Isaak, patro de Jakob, Jakob, patro de Judujo kaj liaj fratoj. Jehuda naskigis Pereon kaj Zerah, kies patrino estis Tamar. Perez naskigis Hezron, HXecron, la patron de Ram, Ram, la patron de Amminadab. Amminadab naskigis Nahshon, Nahshon, la patron de Salmon, Salmon, la patron de Boaz, kies patrino estis Rahabab. Boaz naskigis Obedon, kies patrino estis Rut. Obed fariĝis la patro de Jiŝaj, Jiŝaj, la patro de la reĝo David. David naskigis Salomonon, kies patrino estis edzino de Urija. Salomono naskigis Rehxabeamon, Rehxabeamon, patron de Abija, Abija, patron de Asaf. Asaf naskigis Jehosxafaton, Jehosxafaton, patron de Joram, Joram, patron de Uzija; Uzija fariĝis la patro de Jotam, Jotam, la patro de Ahaaz, Ahaaz, la patro de zizkija. HXizkija naskigxis Manase, Manase, patro de Amos, Amos, patro de Josxija. Josija naskigis Je ofonjan kaj liajn fratojn en la tempo de la babilona ekzilo. Post la babilona ekzilo, Jechonia fariĝis la patro de Ŝealtiel, Ŝealtiel, la patro de Zerubabel, Zerubbabel, la patro de Abiud. Abiud naskigis Eliakim, Eliakim, la patron de Azor, Azor, la patro de Cadok. Cadok naskigis Aimim, Achim, la patro de Eliud, Eliud, la patro de Eleazar. Eleazar naskigis Mathanon, Matanan, la patron de Jakob, Jakobon, la patron de Jozef, la edzo de Maria. El ŝi naskiĝis Jesuo, nomata Mesio. Tiel la tuta nombro de generacioj de Abraham ĝis David estas dek kvar generacioj; de David ĝis la babilona ekzilo, dek kvar generacioj; de la babilona ekzilo ĝis la mesio, dek kvar generacioj.

Rimarkoj kaj preĝoj