Marde, 17 marton 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 18: 21-35.

Petro proksimiĝis al Jesuo kaj demandis lin, "Sinjoro, se mia frato pekas kontraŭ mi, kiom ofte mi devas pardoni lin? Tiom sep fojojn?" Jesuo respondis: "Mi diras al vi, ne sep fojojn sed sepdek sep fojojn. Tial la regno de la ĉielo povas esti komparata al reĝo, kiu decidis aranĝi kontojn kun siaj servistoj. Kiam li komencis la kontadon, oni alportis ŝuldanton. antaŭ li, kiu ŝuldis al li grandegan sumon, ĉar li ne havis manieron pagi ĝin, lia sinjoro ordonis, ke li vendu kune kun sia edzino, liaj infanoj kaj ĉiuj liaj havaĵoj, por pagi la ŝuldon. sklavo falis, omaĝis lin, kaj diris: Paciencu kun mi, kaj mi pagos al vi. Movita kun kompato la sinjoro de tiu servisto lasis lin fordoni al li la prunton. Kiam tiu servisto foriris, li trovis unu el siaj kunuloj, kiuj ŝuldis al li multe malpli grandan sumon. Li kaptis lin kaj komencis sufoki lin, postulante, " Redonu tion, kion vi ŝuldas. ' Falante sur la genuojn, lia kunulo diris al li: "Paciencu kun mi, kaj mi repagos vin." Sed li rifuzis. Anstataŭe li metis lin en malliberejon ĝis li repagis la ŝuldon.Nun, kiam liaj samservistoj vidis tion, kio okazis, ili profunde maltrankviliĝis, kaj iris al sia sinjoro kaj raportis la tutan aferon. Lia sinjoro alvokis lin kaj li diris al li, "Vi malvirta servisto! Mi pardonis al vi vian tutan ŝuldon pro tio, ke vi petegis min. Ĉu vi ne kompatis vian kunulon, kiel mi kompatis vin?" En kolero, lia sinjoro transdonis lin al la turmentantoj, ĝis li pagos la tutan ŝuldon. Tiel mia ĉiela Patro faros al vi, krom se ĉiu el vi pardonos sian fraton el sia koro. "

Rimarkoj kaj preĝoj