Marde, 18 aŭgusto 2020: Libro de Ezekiel 28: 1-10.

Al mi aperis la vorto de la Eternulo: Ho filo de homo, diru al la princo de Tiro: Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Ĉar vi estas malaminda de koro, vi diras: "Dio mi estas! Mi okupas dian tronon en la koro de la maro! "- Kaj tamen vi estas homo, kaj ne dio, tamen vi eble pensas vin kiel dio. Ho jes, vi estas pli saĝa ol Danielo, estas nenia sekreto super vi. Per via saĝo kaj via inteligento vi riĉigis por vi mem; Vi metis oron kaj arĝenton en viajn trezorojn. Per via granda saĝo aplikita al via komerco vi riĉigis viajn riĉaĵojn; via koro furioziĝis el viaj riĉaĵoj – tial tiele diras la Sinjoro, Dio: Ĉar vi pensis, ke vi havas la menson de dio, tial Mi venigos kontraŭ vin fremdulojn, la plej barbarajn el nacioj. Ili gloros siajn glavojn kontraŭ via danĝera saĝo, trapasos viajn belajn vestojn. Ili ĵetos vin ĝis la kavo, por mortigi sangantan kadavron, en la koro de la maro. Ĉu vi do diros, "Mi estas dio!" kiam vi alfrontas viajn murdistojn? Ne, vi estas viro, ne dio, transdonita al tiuj, kiuj mortigos vin. La morton de la necirkumciditoj mortos al la manoj de fremduloj, ĉar mi parolis, diras la Sinjoro, la Eternulo.

Rimarkoj kaj preĝoj