Marde, 18 februaron 2020: Letero de Jakobo 1: 12-18.

Feliĉa estas la homo, kiu persistas en tento, ĉar kiam li estas pruvita, li ricevos la kronon de vivo, kiun li promesis al tiuj, kiuj lin amas. Neniu, kiu spertas tenton, devas diri: "Mi estas tentata de Dio"; ĉar Dio ne estas submetita al tento al malbono, kaj li mem tentas neniun. Pli ĝuste, ĉiu homo estas tentata, kiam li allogas kaj allogas sian propran deziron. Tiam deziro konceptas kaj naskas pekon, kaj kiam peko atingas maturecon, ĝi naskas morton. Ne trompu vin, miaj amataj fratoj: ĉio bona donado kaj ĉiu perfekta donaco estas de supre, malsuprenirante de la Patro de lumoj, kun kiu ne estas ŝanĝo aŭ ombro kaŭzita de ŝanĝo. Li deziris naski nin per la vorto de vero, ke ni eble estas ia unuaranĉo de liaj kreitaĵoj.

Rimarkoj kaj preĝoj