Marde, 20 aŭgusto 2019: Libro de Juĝistoj 6: 11-24a.

Kaj la anĝelo de la Eternulo venis kaj sidis sub la tendareto en Ofra, kiu estis al Joasx, la Abiezrito. Dum lia filo Gideon batis tritikon en la vinpremilo por savi ĝin de la Midjanidoj, la anĝelo de la Eternulo aperis al li kaj diris: "La Eternulo estas kun vi, ho ĉampiono!" "Mia Sinjoro," Gideon diris al li, "se la Eternulo estas kun ni, kial okazis al ni ĉio ĉi? Kie estas liaj mirindaj faroj, pri kiuj niaj patroj diris al ni, kiam ili diris," Ĉu la Eternulo ne elirigis nin de ni? Egiptujo? ' Ĉar nun la Eternulo forlasis nin kaj transdonis nin per la potenco de Midjan. " La Eternulo turnis sin al li kaj diris: Iru kun la forto, kiun vi havas kaj savu Izraelon de la potenco de Midjan. Mi estas tiu, kiu vin sendas. Sed li diris al li, "Bonvolu, mia sinjoro, kiel mi povas savi Israelon? Mia familio estas la plej signifa en Manase, kaj mi estas la plej sensignifa en la domo de mia patro." "Mi estos kun vi," la Eternulo diris al li, "kaj vi mortigos Midjanon al la lasta viro." Li respondis: "Se mi favoras vin, donu al mi signon, ke vi parolas kun mi. Ne foriru de ĉi tie, mi petas vin, ĝis mi revenos al vi kaj elmetos mian oferon kaj starigos ĝin antaŭ vi." " Li respondis, "Mi atendos vian revenon." Kaj Gideon foriris kaj pretigis infanon kaj efanon da faruno en la formo de macoj. Metinte la viandon en korbon kaj la buljonon en poton, li elkondukis ilin al li sub la kverkon kaj prezentis ilin. La anĝelo de Dio diris al li: Prenu la viandon kaj macojn kaj kuŝu ilin sur ĉi tiun rokon; kaj verŝu la buljonon. Farinte tion, la anĝelo de la Eternulo etendis la pinton de la bastono, kiun li tenis, kaj tuŝis la viandon kaj macojn. Sekve fajro ekestis de la roko, kiu konsumis la viandon kaj macojn, kaj la anĝelo de la Eternulo malaperis de antaŭ la okuloj. Gideon, nun sciante, ke ĝi estis la anĝelo de la Eternulo, diris: "Ve, Sinjoro, Dio, ke mi vidis la anĝelon de la Eternulo vizaĝe al vizaĝo!" La Eternulo respondis al li: Trankviliĝu, ne timu. Vi ne mortos. Kaj Gideon konstruis tie altaron al la Eternulo, kaj donis al la nomo la Eternulon por SXalom. Ĝis la hodiaŭa tago estas ankoraŭ en Ofra el Abiezritoj.

Rimarkoj kaj preĝoj