Marde, 26 novembron 2019: Libro de Daniel 2: 31-45.

Daniel diris al Nebukadnecar: "Vi, ho reĝo, vi vidis statuon tre grandan kaj ege helan, teruran kiel ĝi aspektis antaŭ vi. La kapo de la statuo estis pura oro, ĝiaj brusto kaj brakoj estis arĝentaj, ĝiaj ventroj kaj femuroj bronzaj, la kruroj feraj, ĝiaj piedoj parte feraj kaj parte kahelaj. Dum vi rigardis la statuon, ŝtono teksita de monto sen kiu oni metis manon al ĝi, frapis ĝiajn ferajn kaj kahelajn piedojn, rompante ilin. La fero, kahelo, bronzo, arĝento kaj oro ĉiuj disfalis samtempe, bone kiel la rando sur la drasxejo somere, kaj la vento forblovis ilin sen lasi spuron. Sed la ŝtono, kiu frapis la statuon, fariĝis granda monto kaj plenigis la tutan teron. "Ĉi tio estis la sonĝo; la interpreton ni ankaŭ donos en la ĉeesto de la reĝo. Vi, ho reĝo, estas reĝo de reĝoj; al vi Dio de la ĉielo donis regadon kaj forton, potencon kaj gloron; homojn, sovaĝajn bestojn kaj birdoj de la aero, kie ajn ili loĝos, li transdonis vin, regante vin ĉiujn; vi estas estro de oro; alia regno prenos vian lokon, malsuperan al via, tiam tria regno, el bronzo, kiu regos super la tuta tero, estos kvara regno, forta kiel fero; ĝi disrompos kaj subigos ĉiujn aliajn, same kiel fero rompas kaj disbatos ĉion alian. La piedoj kaj piedfingroj, kiujn vi vidis, parte la kahelo de ceramiko kaj parte el fero signifas, ke ĝi estos dividita regno, sed tamen havas iom da malmoleco de la fero. forta kaj parte delikata La fero miksita kun argila kahelo signifas, ke ili sigelus sian aliancon estas per intermiksiĝo, sed ili ne restos kunigitaj, pli ol fero miksiĝas kun argilo. Dum la vivo de tiuj reĝoj, la Dio de la ĉielo starigos regnon, kiu neniam estos detruita aŭ transdonita al alia popolo; pli ĝuste ĝi disrompos ĉiujn ĉi tiujn regnojn kaj metos finon al ili, kaj ĝi restos eterne. Jen la signifo de la ŝtono, kiun vi vidis teksita de la monto, sen kiu oni metu manon al ĝi, kiu disrompis la tegmenton, feron, bronzon, arĝenton kaj oron. La granda Dio malkaŝis al la reĝo, kio estos en la estonteco; ĉi tio estas ĝuste tio, kion vi sonĝis, kaj ĝia signifo estas certa. "

Rimarkoj kaj preĝoj