Marde, 28 aprilon 2020: Agoj de la Apostoloj 7: 51-60.8: 1a.

Stefano diris al la homoj, la pliaĝaj kaj la skribistoj: "Vi malmolaj homoj, necirkumciditaj en koro kaj oreloj, vi ĉiam kontraŭas la Sanktan Spiriton; vi estas same kiel viaj prapatroj. Kiujn el la profetoj ne persekutis viaj prauloj? Ili mortigis tiujn, kiuj antaŭdiris la venon de virtulo, kies perfiduloj kaj murdistoj vi nun fariĝis. Vi ricevis la leĝon kiel transdonitan de anĝeloj, sed vi ne observis ĝin. " Aŭdinte tion, ili furiozis, kaj ili premis siajn dentojn al li. Sed li, plenigita de la sankta Spirito, rigardis intence al la ĉielo kaj vidis la gloron de Dio kaj Jesuo starantaj dekstre de Dio, kaj li diris: Jen mi vidas la ĉielon malfermitan kaj la Filo de homo staranta ĉe la dekstra mano de Dio. " Sed ili kriis laŭte, kovris siajn orelojn kaj kuris sur lin kune. Ili ĵetis lin el la urbo, kaj komencis ŝtonmortigi lin. La atestantoj demetis siajn vestojn apud la piedoj de juna viro nomata Saŭlo. Dum ili ŝtonumis al Stefano, li vokis: "Sinjoro Jesuo, ricevu mian spiriton." Poste li falis sur la genuojn kaj kriis laŭte: "Sinjoro, ne tenu ĉi tiun pekon kontraŭ ili"; kaj dirinte tion, li ekdormis. Kaj Saul konsentis sian ekzekuton. En tiu tago eksplodis severa persekutado de la preĝejo en Jerusalem, kaj ĉiuj estis disaj tra la tuta lando de Judujo kaj Samario, krom la apostoloj.

Rimarkoj kaj preĝoj