Marde, 28 aprilon 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 30-35.

La homamaso diris al Jesuo: "Kian signon vi povas fari, por ke ni vidu kaj kredu al vi? Kion vi povas fari? Niaj prapatroj manĝis manaon en la dezerto, kiel estas skribite: 'Li donis al ili panon el la ĉielo por manĝi. "" Jesuo do diris al ili: "Amen, amen, mi diras al vi, ĝi ne estis Moseo, kiu donis la panon el la ĉielo; mia Patro donas al vi la veran panon de la ĉielo. Ĉar la pano de Dio estas tiu, kiu malsupreniras de ĉielo kaj donas vivon al la mondo. " Kaj ili diris al li: Sinjoro, donu al ni ĉi tiun panon ĉiam. Jesuo diris al ili: "Mi estas la pano de vivo; tiu, kiu venos al mi, neniam malsatos; kaj tiu, kiu kredas al mi, neniam soifos."

Rimarkoj kaj preĝoj