Marde, 28 julion 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 13: 36-43.

Jesuo adiaŭis la homamasojn kaj iris en la domon. Liaj disĉiploj alproksimiĝis al li kaj diris: "Klarigu al ni la parabolon de la herbaĉoj sur la kampo." Li diris responde: "Tiu, kiu semas bonan semon, estas la Filo de homo, la kampo estas la mondo, la bona semo la filoj de la regno. La herboj estas la filoj de la malbonulo, kaj la malamiko, kiu semas ilin, estas la diablo. La rikolto estas la fino de la tempo, kaj la rikoltistoj estas anĝeloj. Tiel, kiel oni kolektas herbaĵojn kaj forbruligas ilin per fajro, tiel estos ĉe la fino de la aĝo. La Filo de homo sendos siajn anĝelojn, kaj ili kolektos el sia regno ĉiujn, kiuj kaŭzas al aliaj pekon kaj ĉiujn malbonulojn. Ili ĵetos ilin en la fajran fornon, kie estos plorado kaj muelado de dentoj. Tiam virtulo brilos kiel la suno en la regno de siaj Patro. Kiu havas orelojn, devas aŭdi.

Rimarkoj kaj preĝoj