Marde, 30 junio 2020: Libro de Amos 3: 1-8.4: 11-12.

Aŭskultu ĉi tiun vorton, ho Izraelidoj, kiun la Eternulo prononcas super vi, super la tuta familio, kiun Mi elkondukis el la lando Egipta: Vi sola favoris, pli ol ĉiujn familiojn de la tero; Tial mi punos vin pro ĉiuj viaj krimoj. Ĉu du marŝas kune se ili ne konsentis? Ĉu leono muĝas en la arbaro, kiam ĝi ne havas predon? Ĉu juna leono krias el sia sebo, se ĝi ne kaptis ion? Ĉu birdo estas alportita al la tero per kaptilo, kiam ne ekzistas timo por ĝi? Ĉu pilo fontas el la tero sen kapti ion? Se la trumpeto sonos en urbo, ĉu la homoj ne timos? Se malbono trafos urbon, ĉu la Eternulo ne kaŭzis ĝin? Ĝuste la Sinjoro Dio faras nenion sen malkaŝi sian planon al siaj servantoj, la profetoj. Kuras la leono – kiu ne timos! La Sinjoro, la Dio, parolas – kiu ne profetos! Mi venigis sur vin tian malhonoron, kiel Dio renversis Sodomon kaj Gomoron; vi estis kiel marko elprenita el la fajro; Sed vi ne revenis al mi, diras la Eternulo. Do nun mi traktos vin laŭ mia maniero, ho Izrael! kaj ĉar mi traktos vin kun vi, preparu renkonti vian Dion, ho Izrael.

Rimarkoj kaj preĝoj