Marde, 7 aprilon 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 13: 21-33.36-38.

Peniĝinte ĉe la tablo kun siaj disĉiploj, Jesuo profunde maltrankviliĝis kaj atestis, "Amen, amen, mi diras al vi, unu el vi perfidos min." La disĉiploj rigardis unu la alian, malgaje, al kiu li volis diri. Unu el liaj disĉiploj, tiu, kiun Jesuo amis, sidis ĉe la flanko de Jesuo. Simon Petro do kapjesis al li, por ekscii, al kiu li celas diri. Li apogis sin kontraŭ la brusto de Jesuo kaj diris al li: "Majstro, kiu ĝi estas?" Jesuo respondis: "Tiu estas tiu, al kiu mi transdonas la mornaĵon post kiam mi trempis ĝin." Li do trempis la mornaĵon kaj prenis ĝin al Judaso, filo de Simon la Iskarioto. Post kiam li prenis la morselon, Satano eniris lin. Kaj Jesuo diris al li: Kion vi faros, faru rapide. (Nun) neniu el tiuj sidantaj ĉe la tablo ekkomprenis kial li diris tion al li. Iuj pensis, ke ĉar Judas konservis la monbileton, Jesuo diris al li, "Aĉetu tion, kion ni bezonas por la festeno", aŭ donu ion al la senhavuloj. Do li prenis la mornaĵon kaj foriris tuj. Kaj noktiĝis. Kiam Judas forlasis ilin, Jesuo diris: "Nun la Filo de homo estas glorata, kaj Dio estas glorata en li. (Se Dio estas glorata en li,) Dio ankaŭ gloros lin en si, kaj li glorigos lin tuj. Miaj infanoj, mi estos kun vi nur iom pli longe. Vi serĉos min, kaj dum mi diris al la Judoj: "Kien mi iras, vi ne povas veni," nun mi diras al vi. Simon Petro diris al li: "Majstro, kien vi iras?" Jesuo respondis (li), "Kien mi iras, vi ne povas sekvi min nun, kvankam vi sekvos poste." Petro diris al li, "Majstro, kial mi ne povas sekvi vin nun ? Mi metos mian vivon por vi. "Jesuo respondis," Ĉu vi konsentos vian vivon por mi? Amen, amen, mi diras al vi, la koko ne kriaĉos antaŭ ol vi malkonfesos min tri fojojn. "

Rimarkoj kaj preĝoj