Marde, 7 julion 2020: Libro de Hosea 8: 4-7.11-13.

Tiele diras la Eternulo: Ili faris reĝojn, sed ne laŭ mia aŭtoritato; ili starigis princojn, sed sen mia aprobo. Per sia arĝento kaj oro ili faris idolojn por si mem, al sia pereo. Forpelu vian bovidon, ho Samario! Mia kolero eklumas kontraŭ ili; Ĝis kiam ili ne povos atingi senkulpecon en Israelo? La verko de metiisto tute ne dio, Destinita al la flamoj – tia estas la bovido de Samario! Kiam ili semas la venton, ili rikoltos la ventegon; La tigo de greno, kiu ne formas orelon, povas produkti nenian farunon; Eĉ se ĝi povus, fremduloj englutus ĝin. Kiam Efraim faris multajn altarojn por elpenti pekon, liaj altaroj fariĝis okazoj de peko. Kvankam mi skribas por li miajn multajn ordenojn, ili estas konsiderataj kiel fremdulo. Kvankam ili alportas oferon, senmakulan karnon kaj manĝas ĝin, la Eternulo ne plaĉas al ili. Li ankoraŭ memoros pri siaj kulpoj kaj punos iliajn pekojn; ili revenos al Egiptujo.

Rimarkoj kaj preĝoj