Mardo, 11 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 16: 22-34.

La homamaso en Filipio aliĝis al la atako kontraŭ Paŭlo kaj Silas, kaj la juĝistoj ordigis ilin senvestigi kaj ordonis bati ilin per bastonoj. Post kaŭzado de multaj batoj al ili, ili ĵetis ilin en malliberejon kaj instrukciis la provoson gardi ilin sekure. Kiam li ricevis ĉi tiujn instrukciojn, li metis ilin en la plej internan ĉelon kaj fiksis iliajn piedojn al paliso. Ĉirkaŭ noktomezo, dum Paŭlo kaj Silas preĝis kaj kantis himnojn al Dio dum la malliberuloj aŭskultis, subite okazis tiel severa tertremo, ke la fundamentoj de la malliberejo skuiĝis; ĉiuj pordoj malfermiĝis, kaj ĉiuj ĉenoj liberiĝis. Kiam la provoso vekiĝis kaj vidis la pordojn de la malliberejo larĝe malfermitaj, li eltiris (sian) glavon kaj estis mortigonta sin, pensante, ke la kaptitoj eskapis. Sed Paŭlo kriis per laŭta voĉo: "Ne faru al vi malbonon; ni ĉiuj estas ĉi tie." Li petis lumon kaj enkuris kaj, tremante de timo, li falis antaŭ Paŭlon kaj Silason. Poste li elkondukis ilin kaj diris: "Sinjoroj, kion mi devas fari por esti savita?" Kaj ili diris: "Kredu al la Sinjoro Jesuo, kaj vi kaj via familio saviĝos." Kaj ili parolis la vorton de la Eternulo al li kaj al ĉiuj en lia domo. Li akceptis ilin en tiu nokta horo kaj banis iliajn vundojn; tiam li kaj lia tuta familio estis baptitaj samtempe. Li edukis ilin en sian domon kaj donis manĝon kaj kun sia domanaro ĝojis pro sia fido al Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj