Mardo, 11 majo 2021: Psalmoj 138 (137): 1-2ab.2cde-3.7c.8.

Mi gloros Vin, ho Eternulo, per mia tuta koro, ĉar Vi aŭdis la vortojn de mia buŝo; antaŭ la anĝeloj mi kantos vian laŭdon; Mi adorkliniĝos ĉe via sankta templo kaj dankos vian nomon. Pro via boneco kaj via vero; ĉar vi grandigis antaŭ ĉio vian nomon kaj vian promeson. Mi adorkliniĝos ĉe via sankta templo kaj dankos vian nomon. Pro via boneco kaj via vero; ĉar vi grandigis antaŭ ĉio vian nomon kaj vian promeson. Mi adoros ĉe via sankta templo. Mi dankos vian nomon, pro via bonkoreco kaj via vero. ĉar vi grandigis antaŭ ĉio vian nomon kaj vian promeson. Kiam mi vokis, vi respondis al mi; Vi kreskigis forton en mi. Kvankam mi iradas en mizero, vi min gardas; kontraŭ la kolero de miaj malamikoj vi levas vian manon. Via dekstra mano savas min. La Eternulo plenumos tion, kion Li faris por mi; Via favorkoreco, ho Eternulo, restas eterne; ne forlasu la laboron de viaj manoj.

Rimarkoj kaj preĝoj