Mardo, 12 oktobro 2021: Letero al la Romanoj 1: 16-25.

Fratoj kaj fratinoj: Mi ne hontas pri la Evangelio. Ĝi estas la potenco de Dio por la savo de ĉiuj, kiuj kredas: unue por judoj, kaj poste por grekoj. Ĉar en ĝi malkaŝiĝas la justeco de Dio de fido al fido; kiel estas skribite: Kiu pravas per fido, tiu vivos. La kolero de Dio ja malkaŝiĝas el la ĉielo kontraŭ ĉiu malpieco kaj malboneco de tiuj, kiuj subpremas la veron per sia malboneco. Ĉar tio, kio povas esti sciata pri Dio, estas evidenta por ili, ĉar Dio evidentigis tion por ili. Ekde la kreado de la mondo, liaj nevideblaj ecoj de eterna potenco kaj dieco povis esti komprenataj kaj perceptataj per tio, kion li kreis. Rezulte, ili havas neniun ekskuzon; ĉar kvankam ili konis Dion, ili ne donis al li gloron kiel Dion aŭ dankis lin. Anstataŭe ili fariĝis vanaj en sia rezonado, kaj iliaj sensencaj mensoj mallumiĝis. Asertante esti saĝaj, ili fariĝis malsaĝuloj kaj interŝanĝis la gloron de la senmorta Dio kontraŭ la bildo de mortema homo aŭ de birdoj aŭ de kvarpiedaj bestoj aŭ de serpentoj. Tial Dio transdonis ilin al malpureco per la voluptoj de iliaj koroj por la reciproka degradado de iliaj korpoj. Ili interŝanĝis la veron de Dio kontraŭ mensogo kaj honoris kaj adoris la kreiton anstataŭ la kreinton, kiu estas benita por ĉiam. Amen.

Rimarkoj kaj preĝoj