Mardo, 13 oktobro 2020: Letero al la Galatoj 5: 1-6.

Fratoj kaj fratinoj: Por libereco Kristo liberigis nin; do staru firme kaj ne submetiĝu denove al la jugo de sklaveco. Mi, Paŭlo, diras al vi, ke se vi cirkumcidiĝos, Kristo neniel utilos al vi. Denove mi deklaras al ĉiu homo, kiu mem cirkumcidiĝis, ke li devas plenumi la tutan leĝon. Vi estas apartigita de Kristo, vi, kiu provas esti pravigita per leĝo; vi falis de graco. Ĉar per la Spirito, per fido, ni atendas la esperon de justeco. Ĉar en Kristo Jesuo nek cirkumcido nek necirkumcido gravas por io, sed nur fido laboranta per amo.

Rimarkoj kaj preĝoj