Mardo, 14 septembro 2021: Nombroj 21: 4b-9.

De la monto Hor la Izraelidoj ekiris sur la vojon de la Ruĝa Maro, por preteriri la landon Edom. Sed kun la pacienco eluzita de la vojaĝo, la homoj plendis kontraŭ Dio kaj Moseo: "Kial vi elkondukis nin el Egiptujo, por morti en ĉi tiu dezerto, kie ne estas manĝaĵo aŭ akvo? Ni estas naŭzitaj pro ĉi tiu mizera manĝaĵo!" Per puno la Eternulo sendis al la popolo sarapajn serpentojn, kiuj mordis la popolon tiel, ke multaj el ili mortis. Kaj la popolo venis al Moseo, kaj diris: Ni pekis, plendante kontraŭ la Eternulo kaj vi. Preĝu al la Eternulo, ke Li forprenu de ni la serpentojn. Kaj Moseo preĝis por la popolo, kaj la Eternulo diris al Moseo: Faru sarafon kaj surmetu ĝin sur stangon; kaj se iu mordita rigardos ĝin, li resaniĝos. Moseo sekve faris kupran serpenton kaj surgrimpis ĝin sur stangon, kaj kiam ajn iu mordita de serpento rigardis la kupran serpenton, li vivis.

Rimarkoj kaj preĝoj