Mardo, 15 decembro 2020: Libro de Cefanja 3: 1-2.9-13.

Tiele diras la Sinjoro: "Ve al la urbo, ribelema kaj malpurigita, al la tirana urbo! Ŝi aŭdas nenian voĉon, ne akceptas korektadon; en la Eternulo ŝi ne fidas, ne al sia Dio, ŝi ne alproksimiĝis. ŝanĝu kaj purigu la lipojn de la popoloj, por ke ĉiuj voku la nomon de la Eternulo, por servi al Li unuanime; de ​​trans la riveroj de Etiopujo kaj ĝis la rando de la nordo ili alportos al mi oferojn. En tiu tago Vi ne devas honti pri ĉiuj viaj faroj, viaj ribelaj agoj kontraŭ mi; ĉar tiam Mi forigos de vi la fierajn fanfaronulojn, kaj vi ne plu altigos vin sur mia sankta monto. Sed mi foriros kiel restaĵo. meze de vi estas popolo humila kaj humila, kiu rifuĝos al la nomo de la Eternulo; la restaĵo de Izrael: ili ne faros malbonon, ne parolos mensogon, kaj trompa lango ne troviĝos en iliaj buŝoj; kaj kuŝigu siajn ŝafojn kun neniu, kiu ĝenu ilin.

Rimarkoj kaj preĝoj