Mardo, 15 junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 5: 43-48.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Vi aŭdis, ke estas dirite: Amu vian proksimulon kaj malamu vian malamikon. Sed mi diras al vi: amu viajn malamikojn, kaj preĝu por tiuj, kiuj vin persekutas, por ke vi estu filoj de viaj ĉiela Patro, ĉar li levas sian sunon sur la malbonajn kaj bonajn, kaj kaŭzas pluvon sur la justulojn kaj maljustulojn. Ĉar se vi amas tiujn, kiuj amas vin, kian rekompencon vi havos? Ĉu la impostistoj ne faras tion? same? Kaj se vi nur salutas viajn fratojn, kio estas nekutima pri tio? Ĉu la paganoj ne faras la samon? Do estu perfektaj, same kiel via ĉiela Patro estas perfekta. "

Rimarkoj kaj preĝoj