Mardo, 22 decembro 2020: unua libro de Samuel 2: 1.4-5.6-7.8abcd.

Mia koro fieras en la Eternulo, Mia korno altas min en mia Dio. Mi englutis miajn malamikojn; Mi ĝojas pri mia venko. La pafarkoj de potenculoj estas rompitaj, dum la ŝanceliĝanta zono per forto. La bone nutritaj dungas sin por pano, dum la malsataj stiftoj prirabas. La malfekunda edzino naskas sep filojn, dum la patrino de multaj suferas. La Eternulo mortigas kaj donas vivon; Li ĵetas sin en la malsupran mondon; Li denove levas sin. La Eternulo malriĉigas kaj riĉigas, Li humiligas, kaj ankaŭ Li altigas. Li levas malricxulon el la polvo; De la cindra amaso li levas malriĉulojn, Por sidigi ilin kun eminentuloj kaj fari gloran tronon ilia heredaĵo.

Rimarkoj kaj preĝoj