Mardo, 22 junio 2021: Genezo 13: 2.5-18.

Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento kaj oro. Lot, kiu iris kun Abram, ankaŭ havis ŝafojn kaj gregojn kaj tendojn, tiel ke la tero ne povus subteni ilin, se ili restus kune; iliaj havaĵoj estis tiel grandaj, ke ili ne povis loĝi kune. Estis kvereloj inter la paŝtistoj de la brutaro de Abram kaj tiuj de Lot. (En ĉi tiu tempo la Kanaanidoj kaj la Perizidoj okupis la landon.) Do Abram diris al Lot: "Ne estu malpaco inter vi kaj mi, aŭ inter viaj paŝtistoj kaj miaj, ĉar ni estas parencoj. Ĉu la tuta lando ne estas via dispono? Bonvolu apartigi min. Se vi preferas la maldekstran, mi iros dekstren; se vi preferas la dekstran, mi iros maldekstren. " Lot ĉirkaŭrigardis kaj vidis, kiel bone akvumis la tuta Jordan-ebenaĵo ĝis Coar, kiel la ĝardeno de la Eternulo aŭ Egiptujo. (Ĉi tio okazis antaŭ ol la Eternulo detruis Sodomon kaj Gomoran.) Lot do elektis al si la tutan Jordanan ebenaĵon kaj ekiris orienten. Tiel ili disiĝis unu de la alia; Abram restis en la lando Kanaana, kaj Lot ekloĝis inter la urboj de la ebenaĵo, starigante siajn tendojn proksime al Sodom. Kaj la loĝantoj de Sodom estis tre malvirtaj pro la pekoj, kiujn ili faris kontraŭ la Eternulo. Post kiam Lot foriris, la Eternulo diris al Abram: "Rigardu ĉirkaŭ vi, kaj de kie vi estas, rigardu norden kaj suden, oriente kaj okcidente; la tutan landon, kiun vi vidas, Mi donos al vi kaj al via idaro por ĉiam. Mi faros viajn idojn kiel la polvo de la tero; se iu povus kalkuli la polvon de la tero, ankaŭ viaj idoj povus esti kalkulitaj: ekiru kaj iradu en la lando laŭ ĝia longo kaj larĝo, ĉar al vi Mi ĝin donos. . " Abram transloĝigis siajn tendojn kaj ekloĝis proksime al la terebinto Mamre, kiu estas ĉe ronebron. Tie li konstruis altaron al la Eternulo.

Rimarkoj kaj preĝoj