Mardo, 25 majo 2021: Libro de Sirach 35: 1-12.

Konservi la leĝon estas granda ofero, kaj tiu, kiu observas la ordonojn, oferas pacoferon. En bonfaraj faroj oni ofertas bonan farunon, kaj kiam li almozdonas, li prezentas sian laŭdoferon. Deteni sin de malbono plaĉas al la Eternulo, kaj eviti maljustaĵon estas pekliberigo. Ne aperu antaŭ la Eternulo kun malplenaj manoj, ĉar ĉio, kion vi proponas, plenumas la ordonojn. La ofero de justulo riĉigas la altaron kaj leviĝas kiel dolĉa odoro antaŭ la Plejaltulo. La ofero de justulo plej plaĉas, kaj ĝi neniam estos forgesita. Kun grandanima spirito omaĝu la Eternulon, ne indulgu donacojn de memvolo. Kun ĉiu kontribuo montru gajan mienon, kaj pagu viajn dekonaĵojn en ĝoja spirito. Donu al la Plejaltulo, kiel Li donis al vi, malavare, laŭ viaj rimedoj. Ĉar la Eternulo repagas ĉiam, kaj Li redonos al vi sepoble. Sed ne donu subaĉetaĵojn, tiujn li ne akceptas! Ne fidu oferon de fruktoj de ĉantaĝo, ĉar li estas Dio de justeco, kiu ne konas favoratojn.

Rimarkoj kaj preĝoj