Mardo, 26 oktobro 2021 : Letero al la Romanoj 8:18-25.

Fratoj: Mi konsideras, ke la suferoj de la nuna tempo estas kiel nenio kompare kun la gloro malkaŝota por ni. Ĉar la kreado atendas kun fervora atendo la revelacion de la filoj de Dio; ĉar la kreaĵo submetiĝis al vaneco, ne memvole, sed pro tiu, kiu ĝin submetis, kun la espero, ke la kreaĵo mem estos liberigita el sklaveco al korupteco kaj partoprenos en la glora libereco de la filoj de Dio. Ni scias, ke la tuta kreitaro ĝemas pro naskodoloroj eĉ ĝis nun; kaj ne nur tio, sed ni mem, kiuj havas la unuaaĵojn de la Spirito, ni ankaŭ ĝemas en ni mem, atendante la adopton, la elaĉeton de niaj korpoj. Ĉar en espero ni estis savitaj. Nun espero, kiu vidas por si mem, ne estas espero. Ĉar kiu esperas tion, kion oni vidas? Sed se ni esperas tion, kion ni ne vidas, ni atendas kun eltenemo.

Rimarkoj kaj preĝoj