Mardo, 27 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 13: 36-43.

Jesuo forsendis la homamasojn kaj iris en la domon. Liaj disĉiploj alproksimiĝis al li kaj diris: "Klarigu al ni la parabolon de la herboj sur la kampo." Li respondis: "Kiu semas bonan semon, tiu estas la Filo de homo, la kampo estas la mondo, la bona semo estas filoj de la regno. La fiherboj estas filoj de la malbonulo, kaj la malamiko, kiu semas ilin, estas la diablo. La rikolto estas la fino de la epoko, kaj la rikoltistoj estas anĝeloj. Tiel same kiel la fiherbojn oni kolektas kaj forbruligas per fajro, tiel estos ĉe la fino de la epoko. La Filo de homo sendos siajn anĝelojn, kaj ili kolektos el lia regno ĉiujn, kiuj kaŭzas pekon de aliaj kaj ĉiujn malbonfarantojn, ili ĵetos ilin en la fajran fornon, kie estos plorado kaj grincado de dentoj. Tiam la virtuloj brilos kiel la suno en la regno de siaj Patro. Kiu havas orelojn, tiu devas aŭdi. "

Rimarkoj kaj preĝoj