Mardo, 29 junio 2021: Agoj de la Apostoloj 12: 1-11.

En tiuj tagoj, reĝo Herodo metis manojn sur iujn membrojn de la eklezio por damaĝi ilin. Li mortigis per glavo Jakobon, la fraton de Johano, kaj kiam li vidis, ke tio plaĉas al la judoj, li arestis ankaŭ Petron. (Estis (la) festeno de Nefermentita Pano.) Li arestis lin kaj metis lin en malliberejon sub la gardo de kvar taĉmentoj po kvar soldatoj. Li intencis venigi lin antaŭ la homojn post Pasko. Petro tiel estis tenata en malliberejo, sed preĝo de la eklezio fervore estis farita al Dio por li. En la nokto antaŭ ol Herodo devis juĝi lin, Petro, sekurigita per duoblaj ĉenoj, dormis inter du soldatoj, dum ekster la pordaj gardistoj gardis la malliberejon. Subite la anĝelo de la Sinjoro staris apud li kaj lumo brilis en la ĉelo. Li frapis Petron flanke kaj vekis lin, dirante: "Leviĝu rapide." La ĉenoj falis de liaj manradikoj. La anĝelo diris al li: "Surmetu vian zonon kaj viajn sandalojn." Li faris tion. Tiam li diris al li: "Surmetu vian mantelon kaj sekvu min." Do li sekvis lin eksteren, ne rimarkante, ke tio, kio okazas tra la anĝelo, estas reala; li pensis, ke li vidas vizion. Ili preterpasis la unuan gardiston, poste la duan, kaj venis al la fera pordego, kondukanta al la urbo, kiu malfermiĝis por ili sola. Ili aperis kaj direktis sin laŭ strateto, kaj subite la anĝelo forlasis lin. Tiam Petro rekonsciiĝis kaj diris: "Nun mi certe scias, ke (la) Sinjoro sendis sian anĝelon kaj savis min el la mano de Herodo kaj de ĉio, kion la juda popolo atendis."

Rimarkoj kaj preĝoj