Mardo, 4 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 14: 19-28.

En tiuj tagoj, iuj judoj el Antioochio kaj Ikonio alvenis kaj venkis la homamasojn. Ili ŝtonumis Paŭlon kaj trenis lin ekster la urbon, supozante, ke li mortis. Sed kiam la disĉiploj kolektiĝis ĉirkaŭ li, li leviĝis kaj eniris en la urbon. En la sekva tago li foriris kun Barnabas al Derbe. Post kiam ili proklamis la bonajn novaĵojn al tiu urbo kaj faris konsiderindan nombron da disĉiploj, ili revenis al Listra kaj al Ikonio kaj al Antioochia. Ili fortigis la spiritojn de la disĉiploj kaj admonis ilin persisti en la fido, dirante: "Necesas, ke ni suferu multajn malfacilaĵojn por eniri la regnon de Dio." Ili nomumis por ili presbiterojn en ĉiu preĝejo kaj, per preĝo kaj fastado, rekomendis ilin al la Sinjoro, en kiu ili kredis. Poste ili vojaĝis tra Pisidia kaj atingis Panfilion. Post proklamado de la vorto ĉe Perga ili malsupreniris al Attalia. De tie ili velis al Antioochio, kie ili estis laŭditaj al la graco de Dio pro la laboro, kiun ili nun plenumis. Kaj alveninte, ili kunvokis la eklezion kaj raportis, kion Dio faris kun ili kaj kiel li malfermis la pordon de fido al la nacianoj. Poste ili pasigis malmultan tempon kun la disĉiploj.

Rimarkoj kaj preĝoj