Mardo, 5 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1: 43-51.

Jesuo decidis iri al Galileo, kaj li trovis Filipon. Kaj Jesuo diris al li: "Sekvu min." Filipo estis el Betsaida, la urbo Andreo kaj Petro. Filipo trovis Natanaelon kaj diris al li: "Ni trovis tiun, pri kiu Moseo skribis en la leĝo, kaj ankaŭ la profetojn, Jesuon, filon de Jozef, el Nazareto." Sed Natanael diris al li: "Ĉu io bona povas veni de Nazareto?" Filipo diris al li: "Venu kaj vidu." Jesuo vidis Natanaelon alproksimiĝi al li kaj diris pri li: "Jen vera Izraelido; en li ne ekzistas ruzeco." Natanael diris al li: "Kiel vi konas min?" Jesuo respondis kaj diris al li: "Antaŭ ol Filipo vokis vin, mi vidis vin sub la figarbo." Natanael respondis al li: "Rabeno, vi estas la Filo de Dio; vi estas la Reĝo de Izrael." Jesuo respondis kaj diris al li: "Ĉu vi kredas, ĉar mi diris al vi, ke mi vidis vin sub la figarbo? Vi vidos pli grandajn aferojn ol ĉi tio." Kaj li diris al li: "Vere, vere, mi diras al vi: vi vidos la ĉielon malfermitan kaj la anĝelojn de Dio suprenirantajn kaj malsuprenirantajn sur la Filo de homo."

Rimarkoj kaj preĝoj