Mardo, 5 januaro 2021: Unua Letero de Johano 3: 11-21.

Amata: Jen la mesaĝo, kiun vi aŭdis de la komenco: ni amu unu la alian, male al Kain, kiu apartenis al la malbonulo kaj buĉis sian fraton. Kial li buĉis lin? Ĉar liaj propraj faroj estis malbonaj, kaj tiuj de lia frato justaj. Ne miru, (tiam) fratoj, se la mondo malamas vin. Ni scias, ke ni pasis de morto al vivo, ĉar ni amas niajn fratojn. Kiu ne amas, tiu restas en morto. Ĉiu, kiu malamas sian fraton, estas murdinto, kaj vi scias, ke neniu murdisto havas eternan vivon restantan en li. La maniero, kiel ni ekkonis amon, estis, ke li demetis sian vivon por ni; do ni devas doni nian vivon por niaj fratoj. Se iu, kiu havas mondajn rimedojn, vidas fraton bezonatan kaj rifuzas al li kompaton, kiel la amo de Dio povas resti en li? Infanoj, ni amu ne per parolo aŭ parolo, sed per faro kaj vero. (Nun) jen kiel ni scios, ke ni apartenas al la vero kaj trankviligas niajn korojn antaŭ li en ĉio, kion niaj koroj kondamnas, ĉar Dio estas pli granda ol niaj koroj kaj scias ĉion. Amataj, se (niaj) koroj ne kondamnas nin, ni havas fidon al Dio

Rimarkoj kaj preĝoj