Mardo, 6 julio 2021: Psalmoj 17 (16): 1.2-3.6-7.8b.15.

Aŭskultu, ho Eternulo, justan veston; atentu mian kriadon; aŭskultu mian preĝon de lipoj sen trompo. De vi elvenu mia juĝo; Viaj okuloj vidas, kio estas ĝusta. Kvankam vi provos mian koron, serĉante ĝin en la nokto, kvankam vi provos min per fajro, vi tamen ne trovos malbonon en mi. Mi vokas vin, ĉar vi respondos al mi, ho Dio; klinu vian orelon al mi; aŭdu mian vorton. Montru vian mirindan kompaton, ho savanto de tiuj, kiuj forkuras de siaj malamikoj. Gardu min kiel la pomon de via okulo, kaŝu min en la ombron de viaj flugiloj. Mi en justeco rigardos vian vizaĝon; vekiĝante, mi estos kontenta en via ĉeesto.

Rimarkoj kaj preĝoj