Mardo, 6 oktobro 2020: Letero al la Galatoj 1: 13-24.

Fratoj kaj fratinoj: Vi aŭdis pri mia iama vivmaniero en judismo, kiel mi persekutis la Eklezion de Dio preter mezuro kaj provis detrui ĝin, kaj progresis en judismo preter multaj el miaj samtempuloj inter mia raso, ĉar mi estis eĉ pli fervora por miaj praulaj tradicioj. Sed kiam (Dio), kiu de la ventro de mia patrino apartigis min kaj vokis min per sia graco, volonte malkaŝis al mi sian Filon, por ke mi proklamu lin al la nacianoj, mi ne tuj konsultis karnon kaj sangon, kaj mi ne supreniris al Jerusalem al tiuj, kiuj estis apostoloj antaŭ mi; prefere, mi iris en Arabion kaj poste revenis al Damasko. Poste post tri jaroj mi supreniris al Jerusalemo por interkonsiliĝi kun Kefas kaj restis ĉe li dum dek kvin tagoj. Sed mi vidis neniun alian el la apostoloj, nur Jakobon, la fraton de la Sinjoro. (Pri tio, kion mi skribas al vi, jen antaŭ Dio, mi ne mensogas.) Tiam mi iris en la regionojn de Sirio kaj Kilikio. Kaj mi estis nekonata persone al la eklezioj de Judujo, kiuj estas en Kristo; ili nur aŭdis, ke "tiu, kiu iam persekutis nin, nun predikas la fidon, kiun li iam provis detrui." Do ili gloris Dion pro mi.

Rimarkoj kaj preĝoj