Mardo, 7 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 6: 12-19.

Jesuo foriris al la monto por preĝi, kaj li tranoktis preĝante al Dio. Kiam tagiĝis, li alvokis siajn disĉiplojn al si, kaj el ili li elektis Dek du, kiujn li ankaŭ nomis apostoloj: Simon, kiun li nomis Petro, kaj lian fraton Andreo, Jakobo, Johano, Filipo, Bartolomeo, Mateo, Tomaso, Jakobo la filo de Alfeo, Simon, nomata Fervora, kaj Judas, filo de Jakobo, kaj Judas Iskariota, kiu fariĝis perfidulo. Kaj li malsupreniris kun ili kaj staris sur ebenaĵo. Granda homamaso de liaj disĉiploj kaj granda nombro da homoj el la tuta Judujo kaj Jerusalemo kaj la marborda regiono de Tiro kaj Cidon venis por aŭskulti lin kaj por esti resanigitaj de siaj malsanoj; kaj eĉ tiuj, kiujn turmentis malpuraj spiritoj, resaniĝis. Ĉiuj en la homamaso serĉis tuŝi lin, ĉar potenco eliris el li kaj sanigis ĉiujn.

Rimarkoj kaj preĝoj