Mardo, 8 decembro 2020: Letero al la Efesanoj 1: 3-6.11-12.

Fratoj kaj fratinoj: Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu benis nin en Kristo per ĉiu spirita beno en la ĉielo, kiel Li elektis nin en li, antaŭ la fondo de la mondo, por esti sanktaj kaj sendifektaj. antaŭ li. En amo li destinis nin por adoptado al si mem per Jesuo Kristo, konforme al la favoro de sia volo, por la laŭdo de la gloro de sia graco, kiun li donis al ni en la amato. En li ni ankaŭ estis elektitaj, destinitaj laŭ la celo de tiu, kiu plenumas ĉion laŭ la intenco de sia volo, por ke ni ekzistu por la laŭdo de lia gloro, ni, kiuj unue esperis en Kristo.

Rimarkoj kaj preĝoj